Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A forgalomból kivonás menete

 A forgalomból kivonni szándékozott gépjármű tulajdonosának rendelkeznie kell a jármű tulajdonjogát igazoló papírokkal.

 

   A forgalomból kivonás során a bontó szakembereinek ellenőrizniük kell a gépjárművet.
 
   - A gépjárművet be kell azonosítani.
   - Ellenőrizni kell, hogy az alvázszám eredeti, gyári beütésű-e.
   - A motorblokk a jármű típusára és származására jellemző azonosító jellel-számmal van-e ellátva.
   - A forgalomból kivonni kívánt jármű egyezését a papírokon szereplő járművel.
   - A fődarabok és a karosszéria elemek oldható kötéssel rögzített elemeinek meglétét, hiányát.
 
   A meghatározott vizsgálatok során kapott adatokat a szakembereknek rögzíteniük kell a KÖKIR rendszerében.
 
   A gépjárművet elölről, hátulról, mindkét oldaláról le kell fényképezni, továbbá a motorjáról, az ép állapotú, majd a roncsolással használhatatlanná tett alvázszámról- illetve annak sérülése esetén egyéb a jármű beazonosítására alkalmas részletéről, mint pl. a típustábla- is felvételeket kell készíteni.
   Ezekkel az adatokkal a bontó-hulladékkezelő bármilyen későbbi vizsgálat során elszámolni köteles.
   Mindezek után történik meg a gépjármű forgalomból történő kivonása, annak szétszerelése, megsemmisítése.
 
 

Forgalomból kivonás a regisztrált autóbontókban

 
 
   A regisztrált autóbontók működését nagyon szigorú jogszabályok és rendelkezések írják elő, és a szakhatóságok folyamatosan ellenőrzik azok betartását, a regisztrált autóbontók szabályos működését.
 
   A regisztrált autóbontóknak egyedüli bevételi forrása a forgalomból kivonásra leadott gépjárművek még használható alkatrészeinek, és fémhulladékainak újrahasznosításából származik. Ez látszólag jelentős összegnek tűnhet, de a valóságban a regisztrált autóbontó működtetése tetemes kiadásokkal jár, így a magas bevétel nagyobb hányada a rezsiköltségekre fordítódik.
 
   Egy minden uniós jogszabálynak megfelelő telephely havi bérleti díja több százezer forint, megvásárlása-kialakítása pedig százmilliós tétel. A szükséges berendezések, szerszámok megvásárlása, amortizáció miatti cseréje, a szakemberek bérköltségei, a telephely üzemeltetési, rezsiköltségei szintén magas összeget tesznek ki.
 
   A jogszabályok pontosan előírják, hogy egy regisztrált autóbontónak milyen dologi (létesítmény, berendezés, eszköz stb.) és a tevékenységre vonatkozó műszaki feltételeknek kell eleget tenniük. Be kell tartani a hulladékkezelés szabályait, a környezetvédelmi és egészségügyi rendszabályokat, a veszélyes hulladékok tárolására és megsemmisítésére vonatkozó előírásokat, valamint a magyar és az uniós jog által előírt kötelezettségeket.
 
   A regisztrált autóbontó telephelyének speciális igények kielégítésére is alkalmasnak kell lennie. A hulladékokat, veszélyes hulladékokat az előírások szerint, elkülönítve, pontosan beazonosíthatóan, a környezetvédelem szempontjai, és a tűzvédelmi rendszabályok előírásai szerint kell tárolni. A bontónak rendelkeznie kell minden olyan speciális berendezéssel, géppel és kézi szerszámmal, amely a gépjárművek szakszerű szétszereléséhez szükséges. (Egy-egy bontási művelet elvégzése akár gépjármű típusonként is más és más szerszámot igényelhet.) Ezt a tevékenységet csak a megfelelő szakirányú képesítéssel rendelkező személyek végezhetik. Egy környezetvédelmi szakember (minimum technikusi végzettséggel) alkalmazása is szükséges. A kibontott alkatrészeket ellenőrizni kell, a még felhasználható darabokat pontos beazonosítás után rendszerezve, szakszerűen kell tárolni.
 
  A gépjárművek szétbontása után visszamaradó már nem hasznosítható anyagok, alkatrészek, fémhulladék tárolása, megsemmisítése is a bontók feladata. A kinyert veszélyes hulladékokat (autógumik, üzem- és kenőanyagok, hűtőfolyadékok) szakszerűen tárolni kell, majd azokat is a megfelelő megsemmisítő helyekre kell szállítani.
 
   A bontási átvételi igazolás ügyintézése, kiadása elektronikus úton történik, aminek egyik feltétele, hogy a regisztrált autóbontó egy biztonságos rendszeren csatlakozzon a Közúti Központi Információs Rendszerhez (KÖKIR).
 
forgalomból kivont jármű elölről

 forgalomból kivont jármű motortere

 forgalomból kivont jármű oldalról
 forgalomból kivont jármű utastere